2015-02-07 10:46 #0 av: kbendt

Bitar ur teglet på insidan av ugnen har lossnat. Hur kan man reparera?