2017-05-28 09:38 #0 av: Kletis

Lite använd kavelmaskin säljes. 1000 kr

Hämtas i Gisslarbo, Kolsva, norr om Köping.

Ring 0221-50090 alt 070-6489345