Bränning av keramik

Problem med ugnsautomatik

2018-10-24 21:30 #0 av: grostorp

Jag har en ugnsautomatik TC66 från Bentrup. Jag har helt litat på automatiken men efter att ha bränt med kägla kommit underfund med att automatiken  visa cirka 50 grader fel. 

Jag har ställt in automatiken på 1240 grader och har drabbats av att  glasyren smälter för mycket och flera av mina alster och ungsplattor har blivit förstörda trots att de är avtorkade som de ska. och att glasyren ska tåla mer än 1240 grader.

Senaste bränningen ställde jag in automatiken på 1190 grader samt ställde in en Ortonkägla, nr 6, som ska tåla ett intervall som innefattar 1240 grader. Bingo, käglan böjde sig som den skulle och allt såg bra ut.

Min fråga är. Kan man kalibrera ugnsautomatiken?

Anmäl
2018-10-25 05:27 #1 av: Bosse Cebex Gbg

Jag tror att din automatik mäter temperaturen helt korrekt.    Vad som orsakar dina "höga" brännresultat är sannolikt fenomenet "värmearbete", som vi då och då diskuterar här på forumet.   

Vad som avgör en brännings resultat är aldrig bara temperaturen, utan en kombination  av temperatur och tid,  dvs det totala "värmearbetet".    Viktigt:  Det är en missuppfattning att käglor är temperaturmätare.   Vad käglorna visar är just värmearbetet.      

Den kritiska delen av en stengodsbränning är den sista biten, ungefär från 1150°C och uppåt.  Det är just här som lerans sintringsprocess pågår, och just här som glasyren är flytande.   Om den här perioden förlängs, tillåts leran att sintra mer, och glasyren tillåts flussa och flyta mer,  trots att temperaturen inte är så hög.....dvs en förlängd tidsfaktor vid denna nivå, gör att resultatet blir överbränt trots en  "beskedlig" temperatur.   

Ungefär som när ett bullbak råkar bli svart för att man glömmer klockan.....temperaturen var ju hela tiden densamma, det enda som förändrades var just tiden....   

En ugn kan vara effektsvag av flera orsaker:   Elementen kan vara "trötta", eller så är ugnen av en effektsvag konstruktion från början......eller i värsta fall båda sakerna samtidigt.   Spänningsfall på elnätet kan också vara en orsak eller bidragande orsak.   Och det är ALLTID i slutet av en stengodsbränning,  just den kritiska delen,  som temperaturstegringen "segar".....det är här man märker avvikelserna.......och då händer precis det du beskriver,  helt enkelt för att glasyren befinner sig i flytande tillstånd längre tid än normalt.....inte pga påstådd felvisning...!

Titta på Ortons tabell här nedan.   Den visar när käglorna böjer sig, beroende på hur snabbt eller långsamt temperaturen stiger under en brännings slutfas,  de sista 90-120 minuterna, dvs den kritiska perioden som vi pratar om här.   Stegringshastigheten anges i  grader C per timma,  och man visar här  15°C/H,   60°C/H och 150°C/H.    Om du tittar vid kägla nr 6,  ser du att man anger att den lägger sig snyggt vid 1185°C vid hastigheten  15°/H......och det är ju i stort sett identiskt med ditt eget resultat...!....nästan "spot on", faktiskt...!

Vad skall man göra då...?.....om man kalibrerar om en automatik pga en sådan här orsak, förvandlar man ju en rättvisande styrning till en felvisande,  och den kommer att orsaka många problem vid andra sorters bränningar, när du byter ugnselement, och när andra faktorer ändras....   

Men, man kan ju inte programmera styrningen att bränna fortare än vad ugnens effekt klarar av....full fart är ju full fart, även om ugnen är "trött"...         Jo, man sänker programmets topptemperatur tills  temperaturen "möter" tidsfaktorn.....och det är ju  - helt korrekt -  PRECIS VAD DU HAR GJORT.... Ler     Du får helt enkelt fortsätta så, så länge inget görs åt ugnens effekt....det är det enda man kan göra, och det är helt ok...!   

Japp, nu blev det ännu ett inlägg om "värmearbete"........Skämtar

Anmäl
2018-10-25 12:40 #2 av: grostorp

Skulle jag då jag skröjbränner utgå från samma resonemang? Jag brukar ställa in automatiken på 900 vid skröjbränna. Ska jag istället ställa in automatiken på 857 eller 891 gr. dvs motsvarande kägla 011 eller 010?  Problemtiken är visserligen inte den samma eftersom jag inte har glasyr.

Om jag ska glasera något på t.ex. 1220 gr., ska jag då ställa in automatiken på 1170, kägla 5 1/5, eller hur ska jag resonera utifrån tabellen som du presenterade?

Anmäl
2018-10-25 13:15 #3 av: Bosse Cebex Gbg

Bra fråga.   Nej vid skröjbränning behöver du inte alls tänka på detta,  eftersom bränningen kommer att gå  "normalsnabbt" upp till den temperaturen.   Sätt programmet på dina "vanliga" 900°C.     Det vanliga är att allt börjar "sega" först över 1150°C eller däromkring, där det börjar krävas  riktigt mycket energi.

Den andra frågan är litet svårbesvarad, eftersom problemet inte är "linjärt".   Ju lägre du tänker bränna, desto mindre blir skillnaden mellan programtemperaturen och det verkliga värmearbetet, eftersom ugnen gradvis får en lättare uppgift vid lägre temperaturnivåer, och därmed orkar närma sig topptemperaturen snabbare.  Men exakt HUR snabbt kan man inte veta  förrän man har testat.....   

Nu har du själv testat fram att du får en bra "kägla 6-bränning" vid inställda 1190°C,  och det är en nyttig kunskap....men detta är inte alldeles linjärt överförbart till andra temperaturnivåer, eftersom ugnen upplevs litet "piggare" vid lägre nivåer, och "tröttare" vid högre.  

Det blir till att testa individuellt för varje nivå som man vill bränna till (dvs på "stengodsnivå").    Men räkna med att skillnaden mellan inställd temperatur och verkligt värmearbete krymper vid lägre temperaturnivåer, och tvärtom.....           

Anmäl
2018-10-25 13:39 #4 av: grostorp

Tack för dina svar. 

Anmäl
2018-10-25 16:04 #5 av: Bosse Cebex Gbg

Om ugnen är försedd med ett lämpligt kikhål, så att man kan se käglan böja sig,  kan man - just när "önskekäglan" står precis rätt - titta på displayen, och notera gradtalet som visas just då.  Denna siffra kan du sedan lägga in som topptemperatur i kommande brännprogram för just den kägelnivån.   

Det är ett bra sätt att kalibrera sina bränningar efter de faktiska förhållandena.    Men, tyvärr har inte så många ugnar lämpliga kikhål för detta numera.....framför allt inte mindre ugnar....      

Annars får man, som sagt, testa sig fram...

Anmäl
2018-10-31 16:21 #6 av: Plena

Bosse tusen tack för som vanligt utmärkta svar, jag lärde mig jättemycket! 

Anmäl