Keramikugnar

Frågor om användning av brännugn

2019-01-28 19:02 #0 av: nlhatcher

Hej,

Vi har sett att det finns många erfarna keramiker på detta forum. Själva är vi glada amatörer som har skaffat en äldre brännugn utan bruksanvisning och undrar om det är någon som kan förklara reglagen för oss. Temperaturreglaget är ju ganska självklart men vi förstår inte riktigt de andra. 

Med vänlig hälsning

Nick och Caroline

Anmäl
2019-01-31 15:24 #1 av: Bosse Cebex Gbg

En riktigt gammal Fahrnerautomatik...!....de dyker inte upp så ofta numera...

1. Temperaturregulatorn är ju ganska självklar.  Jag ser att någon har lagt in några temperaturpunkter i  °C, vilket vi får hoppas stämmer hyfsat (?).

2. "Mid.temp" avser vad man brukar kalla "omslagstemperatur", dvs den temperatur då bränningen övergår från "långsam" till "snabb".  Graderingarna skall (troligen)  läsas  x100 = antal °C.

3. Effektregulatorn bestämmer bränningens långsamma del, dvs hur fort värmen kommer att stiga till "Mid.temp".    "5" står för "halv fart" osv....   Ett ganska primitivt sätt att styra brännhastighet, men det fungerar när man vant sig vid det.

4. UR     Här kommer det knepiga, och detta kan jag inte ge ett tvärsäkert svar på.    Jag vill ju gärna tro att man här bestämmer utjämningstiden,  men det motsägs (!) av att uret är graderat ända upp till 5 timmar...!...så långa utjämningstider jobbar man ju knappast med....   Eller betyder graderingarna något annat än timmar..?    Den här funktionen är nog bäst att utforska genom egna tester.......

------------------------------------------------------------

Gör först ett försök till en skröjbränning (och håll uppsikt över vad som händer):

1.  Temperaturregulatorn ställs på "drygt 900°C".

2.  Mid.temp:   6    (bör vara 600°C om den fungerar som vi tror...)

3.  Effektregulatorn ställs på 5  (dvs ungefärlig "halvfart")

4.  Ställ  "uret" på 0 den här gången.

5. Tryck på "Start".    

Nu bör ugnen börja "ticka" och temperaturen långsamt stiga upp mot den inställda "Mid.temp",      När "Mid.temp" så småningom uppnås,  bör ugnen övergå till "full fart" ("tickandet" upphör och man hör bara ett konstant surr från ugnen),  och nu stiger temperaturen snabbare, upp mot den inställda topptemperaturen.           (Om detta inte händer, kan det vara så att detta är en halvautomatisk styrning, och man får då själv vrida effektregulatorn från 5 till 10 (full effekt)....men detta vet vi inte förrän du testat....)     

Om (?) uret är ett utjämningsur, bör ugnen stängas av automatiskt när topptemperaturen nås (eftersom tiden var satt till 0).

---------------------------------------------------------------------

Nästa gång:   Gör om samma sak som ovan, men ställ uret på en kort tid, t.ex.  5 smågraderingar (halvvägs till 1), och  observera vad som händer när ugnen når topptemperaturen.....kanske ugnen nu börjar "ticka" och topptemperaturen hålls kvar en halvtimma innan den stängs av...?.....då vet vi att detta är ett utjämningsur, och att graderingarna är timmar.   Om inte, får vi fortsätta med att utforska urets egentliga funktion, och vad dess graderingar står för....

Hoppas att detta blev så pass begripligt att du nu kan jobba vidare med egna tester, vilket är nödvändigt  eftersom några frågor fortfarande är obesvarade.....

Ler

PS   Lämna inte någon bränning obevakad innan du utforskat ugnens  funktioner och kan lita på att allt är ok...  !!!         Sådana här gamla styrningar har inga som helst säkerhetsfunktioner.    DS

Anmäl
2019-01-31 15:52 #2 av: nlhatcher

Tusen tack för att du tog dig tid till ett så utförligt svar. Vi testar som du föreslår och ser vad som händer. Nu känns det tryggt att köra igång. Tack för hjälpen!

Med vänlig hälsning

Nick och Caroline

Anmäl
2019-01-31 16:13 #3 av: Bosse Cebex Gbg

Ja, börja enligt ovanstående förslag.     

Men OM nu uret skulle visa sig ha någon annan funktion, och inte är ett utjämningsur,  är det intressant att ta reda på NÄR uret "går igång".....   Om uret t.ex. startar vid "Mid.temp",  kan det röra sig om en "säkerhetstid", som stänger av ugnen om den (t.ex. pga att en säkring gått, eller att ett element bränt av)  inte orkar upp till inställd topptemperatur. I så fall skall uret ställas på en tid som med mariginal ligger över den "normala" tiden till respektive topptemperatur, för att förhindra att ugnen står och kämpar "i evighet"....    Detta var dock bara ett exempel på en möjlig alternativ urfunktion.....

Men testa först med utgångspunkten att det är ett utjämningsur, enligt #1, innan du går vidare med andra alternativ.

Anmäl
2019-02-01 08:43 #4 av: ler

Ja det är nog hålltiden som uret är till för. Jag tror det är en styrtavla från Jensen electric

Anmäl
2019-02-01 09:07 #5 av: Bosse Cebex Gbg

Ja, visst är den från Jensen Electric.  Jag känner väl igen den......men det har ju gått så attans många år.......Ler

Anmäl
2019-02-01 09:33 #6 av: ler

Ja det var ju en del år sedan man använde dom där styrtavlorna. Men jag tycker ändå att dom var ganska bra i sin enkelhet. Man kunde lura dom så man fick just den brännkurva som man önskade.

Anmäl