Bränning av keramik

Avläsa och förstå käglor

2020-02-16 14:49 #0 av: TKclay

Jag har lite svårt att förstå min ugn! Den är ny och därför tror jag att den bränner för högt, alltså högre än vad automatiken säger. Enligt det förprogrammerade programmet så ska den upp i 1260 men jag har misstänkt att den är varmare.

Igår packade jag en ugn och ställde in ett par käglor (7, 8) på översta plattan. Jag programmerade ett eget program (samma som det förinställda men med lägre topptemp) med topptemp 1240. Kägla 7 (1239-1257) hade helt böjt sig och toppen var i plattan. Betyder detta att temperaturen då varit uppe i 1257? Behöver jag då sänka temperaturen ännu mer?

Anmäl
2020-02-16 15:37 #1 av: Bosse Cebex Gbg

Förutsättningen för att kunna förstå och tolka käglor, är att man MÅSTE vara medveten om att käglor INTE är "temperaturmätare", vilket ofta slarvigt anges, och därmed skapar missförstånd och misstolkningar.....     Det är rena "desinformationen" att kalla käglor "temperaturmätare", med tanke på alla missförstånd det har skapat genom tiderna.

Käglor är inga temperaturmätare,  utan mäter vad man kallar "värmearbetet",  dvs samverkan  mellan parametrarna temperatur och tid.   Till skillnad från automatiken med sitt termoelement som enbart mäter temperatur.

Den gamla liknelsen med bullbak:    När vi gräddar bullar, är ugnen ställd på en given och känd temperatur.  Men trots det kan bullarna bli allt ifrån degiga och ogräddade, till kolsvarta,  beroende vilken TID vi valt.   Detta är de flesta klara över......och liknande lagar gäller även inom det keramiska området.  (Och blir särskilt tydliga vid stengodsbränning, eftersom ugnens kapacitet då testas till det yttersta....)

Vid stengodsbränning är det särskilt den sista biten av bränningen som vi skall hålla koll på, beträffande tidsfaktorn och värmearbetet.   I Ortons tabell som jag bifogar här,  nämner man  temperaturstegringshastigheten i grader per timma, "during the last 90-120 minutes of firing",  dvs just den tidsperiod då lerans sintring och glasyrens smältning pågår.    

Tabellen anger 3 olika hastigheter:   15,  60 och 150°C / timma, och beroende på hur fort den egna ugnen orkar stiga under den här perioden, ser man hur käglorna skall avläsas.

För att kunna tolka kälor rätt, behöver man m.a.o.  kolla upp sin ugn, och ta reda på hur många grader per timma värmen stiger under den här sista biten av bränningen.    I praktiken kan man säga att området från  1100°C upp till topptemperatur är intressant.     Läs av  automatikens display,  säg en gång i kvarten, från 1100°C,  tills den stänger av, och räkna om dina klockade tider till "grader per timma".    Sedan har du en bra plattform för hur du skall tolka käglorna enligt Ortons tabell.   

En korrekt installerad automatik har en (försumbar)  felvisning av mindre än 1°C,  och den "felvisning" du upplever, beror på värmearbetet,  vilket är käglornas uppgift att fastställa (vilket de ju gör...)

Om ugnen visar sig "krokna" så mycket på slutet att kägelresultatet  fjärmar sig mycket från displayvisningen, finns bara en sak att göra:   Man får sänka brännprogrammets topptemperatur till den "möter" den kägla som du önskar att bränningen skall nå.    Annars blir det, som du nämner, överbränt.....

Blev det här begripligt...?Funderar


Anmäl
2020-02-16 15:53 #2 av: TKclay

Tack för ditt svar Bosse! Jag ska klura tillsammans med min kollega och hoppas att vi kan förstå det här tillsammans. 

Anmäl
2020-02-16 16:50 #3 av: Bosse Cebex Gbg

"Kortversion" (nåja...Lipar),   med litet upprepning:     

Alla ugnar sackar i slutet av en stengodsbränning.    Om brännhastiheten sackar så mycket på slutet,  att man hamnar någonstans "till vänster" i  Ortons skala, får man ta hänsyn till de kägelresultat som då uppstår, och inte bry sig om vad displayen visar.   Det kräver förstås att man kollar upp sin ugn, som beskrevs ovan.

 Displayen visar förvisso korrekt temperatur, men vid ökat värmearbete (= segt bränningsförlopp),  får man ändå överbränt gods (och  onödigt slitna element)  TROTS korrekt temperaturvisning.    Kom ihåg bullbaksliknelsen...!

 Åtgärd:  Eftersom ugnen inte kan göras snabbare än den är,  måste vi i stället sänka  programmets topptemperatur,  tills önskad kägla böjer  sig ....det är käglans beteende som visar graden av sintring och smältning, dvs det vi behöver veta.....     Displayens värde är bara halva informationen, och man kan inte gå "blint" på displayen.     Det är värmearbetet  (temperatur OCH tid)  som spelar roll för resultatet.   

Att  blint "jaga" ett displayvärde eller programinställning  utan att ta hänsyn till käglor och värmearbete, leder alltid  (mer eller mindre) till överbränning, och detta blir särskilt märkbart vid stengodsbränning, eftersom ugnens ork sätts på hårt prov i slutet av bränningen  (dvs den "segar") och tidsfaktorn blir då mer och mer avgörande för processen, och den faktiska temperaturen betyder mindre....

Exempel:   Det är inte ovanligt att man får sätta programmet på 1220-1230-1240°C  för att en "kägla 8-glasyr" skall bli korrekt bränd.   Allt beror på ugnens konstruktion och skick, vilket man själv måste fastställa genom klockning av bränningens slutfas......

Anmäl
2020-02-17 22:16 #4 av: Sintring

#3

Det idealiska borde väl vara en digital automatik för att styra temperaturhöjningen, hopkopplat med en traditionell kägelautomatik/kilnsitter som bryter vid sluttemperaturen pga värmearbetet, där sedan den digitala sköter eventuell utjämning och temperatursänkningen.

Har aldrig sett en sådan men det kanske finns.

Anmäl
2020-02-18 08:54 #5 av: Bosse Cebex Gbg

#4:   Ja,  det skulle kunna vara en lösning, eller i alla fall en intressant tanke:      

Vanlig termoelementstyrning för att kunna nyttja  digitalteknikens alla fördelar  med segmenterad programstyrning och  höga säkerhetsnivå,    med tilläggsfunktionen att låta "T-max" i  det avslutande programsegmentet  styras av en "Kiln-Sitter" som laddats med kägla.    Idealiskt skulle man då kunna välja och ange vilket segment som skall bli kägelstyrt.....     För att sedan kunna få en utjämning vid det rådande gradtalet just när käglan böjdes,  kan man då tänka sig att  styrningen "skannar av" eller registrerar det aktuella gradtalet vid "kägelögonblicket", och jämnar ut vid just den nivån.... säkert inget konstigt för en elektronikutvecklare....   

Har dock aldrig hört talas om om en sådan ugnsstyrning......vem blir först att lansera en sådan...?

Anmäl
2020-02-20 07:25 #6 av: babegrisen

Hej! Trott att läsa av koner inneburit att om böjen blir en perfekt båge är den på rätt temp och om inte har ugnen gått för högt eller lågt utan tanka på avsvalning osv...
Iaf, någon som skulle kunna läsa av dessa bara utifrån bild?
Det är kon 6, 7, 8 och 9 i ordning...
Tack🙏🏼

Anmäl
2020-02-20 09:15 #7 av: Bosse Cebex Gbg

Eftersom käglor inte är temperaturmätare,   går det inte att uttolka något exakt gradtal via  käglor.     Käglorna mäter hur långt en smält- eller sintringsprocess fått fortgå,  men käglor mäter inte i   °C  utan i värmearbete,   vilket kan utläsas genom att tolka  käglornas utseende...

Vad man kan se på bilden ovan,  är att samtliga käglor passerat sitt mätområde, dvs brännprocessen har fått fortgå ganska långt.....   Om man tänkt sig en "kägla 8-bränning" eller en "kägla 9-bränning" här,  ser det här kägelresultatet en aning överbränt ut.     Om här hade funnits en Kägla 10,  skulle den ha fått en "korrekt" böj...?...det vet vi förstås inte, men av 9:ans utseende att döma kan man nästan ana att en 10:a skulle varit "på gång".....  

Bild 2 på skissen nedan visar käglornas ungefärliga  "avläsningsläge" .     När käglan dippar ner i plattan börjar det bli "över"......

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.