Etikettermaterialråvarorleror
Läst 1178 ggr
Malenalu
2019-10-03, 20:09

Hur mycket krymper leran

Nu har jag en fråga igen! Man brukar ju säga att leran krymper 10-15% från nydrejad till efter glaseringen. Tallrikarna jag just hämtat ur ugnen har dock krympt betydligt med, kanske 20-25%. Kan det bero på att leran var ganska våt när jag drejade? Dvs krymper den mindre om den är torrare och mer om den är våtare?

Bosse Cebex Gbg
2019-10-03, 20:15
#1

"Våtheten" kan spela en viss roll,  men det troliga är att värmearbetet i din ugn fått sintrings/krympningsprocessen att fortgå under längre tid än normalt.   Man kan också kalla detta "överbränning".      Hur lång tid tar din ugn från t.ex. 1100°C  och upp till topptemperaturen…?    

Men "20-25%" låter väldigt mycket…!….är det en porslinslera…?

Malenalu
2019-10-03, 20:28
#2

Det är Cebex vita lera AM2502 jag använt. Jag har ingen egen ugn (men på gång :D) utan bränner hos en bekant så jag vet inte hur hon bränner. Får väl kolla med henne. Är det tiden upp till topptemp som är för lång, tror du?

Jag är relativt ny på att dreja och har inte brukat mäta. Men nu när jag skulle göra tallrikar gjorde jag det, men blev alltså besviken för de blev så små.  Leran var ganska våt/mjuk ("returlera" som jag knådat upp)  så jag tänkte att det kanske hade med det att göra. Men den var väldigt lätt och behaglig att jobba med.

Bosse Cebex Gbg
2019-10-04, 06:48
#3

#2:  >> Är det tiden upp till topptemp som är för lång, tror du? >>

Inte hela uppvärmningstiden,   men sista biten,  från ca 1100°C och upp till topptemperaturen…..dvs den tiden som sintring och krympning pågår.   Beroende på en rad faktorer som ugnens konstruktion,  ugnens skick,  elementens skick,  spänningen på det lokala elnätet m.m.  beter sig alla ugnar olika under den sista, kämpiga biten av bränningen.  Ju längre tid denna sista bit tar,  desto mer kommer leran att sintra och krympa, trots att topptemperaturen är densamma.   

Men du nämner en totalkrympning på 20-25% ……   Kan det stämma…?  Det låter väldigt mycket, faktiskt osannolikt mycket…..   Hur fick du fram den siffran…?

Malenalu
2019-10-04, 13:06
#4

Har skrivit meddelande till dig, Bosse Cebex

Eva Sigge
2019-10-05, 03:55
#5

https://youtu.be/xsDCJRfQoVk

En länk till hur man kan göra krymptest på sin lera, det finns också en kort beskrivning i boken "Keramik- tekniker och inspiration" av Elisabeth Landberger & Mita Lundin på sid13.

Man kavlar ut en platta och ristar in en sträcka på exakt 10cm. Bränn sedan leran på samma sätt som du kommer att bränna de föremål du ska tillverka i just den leran. När leran är färdigbränd mäter du sträckan igen.

Den råa lerans mätsträcka( i det här fallet10cm) minus sträckan av den torra längden, delat med den råa lerans sträcka, gånger 100. Då får du fram den totala krympningen i procent.

M v h Eva Sigge

Bosse Cebex Gbg
2019-10-05, 14:42
#6

#5:   Ja, det är en bra idé att fastställa den verkliga krympmånen i den egna ugnen.  Resultatet kan variera en del, och först vid egen test vet man med säkerhet.

Sedan får man tänka på att det inte går att "lägga på" den procentuella krympmånen  ovanpå det önskade slutmåttet,  eftersom krympmåns-procenten ju är räknad från vått till färdigbränt, dvs nedåt.    Om man gör så, blir det slutliga föremålet mindre än väntat….!    Om man skall räkna upp måttet för att kompensera för krympmånen,  måste "uppräknings-krympmånen" ha en högre procentsats än "nedräknings-krympmånen" som alltid anges i faktabladen…….      Exempel:  Om du vill att din tallrik skall bli 25 cm, och din leras krympmån är 11%, kan man inte bara lägga till 11% av 25 cm, vilket blir 27,75 cm……..om du sedan drejar en tallrik på 27,75 cm som våt, och den - mycket riktigt - krymper sina 11%, blir den ju bara  ca 24,7 cm som färdigbränd…!….dvs litet mindre än vad som var tänkt.   Följaktligen måste man hitta en högre procentsats vid räkning "uppåt" än "nedåt-procenten"…..       Här kan det lätt bli fel om man inte tänker på detta.    Vid beräkning av t.ex. moms, blir detta mycket tydligt…..

Malenalu
2019-10-05, 20:24
#7

Ja, Bosse, jag har nog tänkt fel när jag beräknat för jag har gjort precis det du kallar räkna upp. Jag ska i stället dividera önskat mått med (1-krympmånen). I ditt exempel 25/0.89=28.1 cm

Tack för förklaringen 🌺

Bosse Cebex Gbg
2019-10-05, 23:48
#8

Tack själv, för din enkla formel…! 🙂

Upp till toppen