Annons:
Etiketterverkstadartikelhygiensäkerhet
Läst 42732 ggr
Fredholm
2009-01-13, 21:30

Verkstadshygien

En liten text om hur man skyddar sig själv, sina kunder och samtidigt värnar om den yttre miljön.

En vanlig dammsugare är farlig i en Keramikverkstad. Den är konstruerad för att stoppa dammråttor men fina dammpartiklar åker bara rakt igenom utan att stanna i filtret. När man dammsuger så ser man till att många mycket små dammpartiklar svävar omkring i verkstan länge (en del upp till flera dagar!). En centraldammsugare är däremot mycket bra. Våtdammsugare kan också vara bra men kom ihåg att tömma vattnet och rengöra den. Sug bara vatten, damm går bara rakt igenom och fungerar som en vanlig dammsugare. En lokal med golvbrunnar där man kan spola är mycket lättare att hålla ren och därmed kunna få mycket bättre arbetsmiljö.

Man bör inte ha ugnen i det rum som man arbetar i. De gaser som bildas vid bränningarna är skadliga. Vid skröj bränner man ur mycket organiska föroreningar och vid glattbränning kommer bland annat en del metallföreningar att förgasas och föras ut ur ugnen. Kan ni inte ha ugnen i ett särskilt rum intill verkstan så ställ den i ett hörn och bygg två väggar och en dörr i hörnet. Sätt sedan upp ett utsug till rummet som ni byggt. Det räcker med en ganska enkel fläkt ansluten till en vanlig imkanal med vanliga spirorör som blir en ganska billig lösning. Om ni har verkstad i en källare så ventilera inte ut gaserna direkt genom fönstret eftersom de kan sugas in i rum som ligger högre upp i huset. Säkraste sättet är att gå med utsug till en imkanal vid en skorsten. Då ventileras gaserna ut högt över taket genom skorstenen. Att bränna på natten för att man inte har något utsug är bedrägligt, gaserna kommer att kondensera till damm och utgöra en nästan lika stor hälsorisk som gaserna som kommer varma ur ugnen

Ät helst inte i verkstan, byt kläder innan du går ut ur rummet och äter.  Tvätta händerna innan toalettbesök. Om du har verkstad hemma i din bostad t.ex. i källaren eller i ett garage, se till att ha två dörrar mellan verkstad och bostadsdelen. Man minskar då risken att föra med damm och gaser till bostaden.

Förvara alla pulverråvaror i plasthinkar eller burkar. Det dammar otroligt mycket när man vecklar upp en papperspåse med glasyrmaterial. När du köper nytt material, ta på en halvmask, gå utomhus och för över materialet till en plastspann eller burk. Om du har ett utsug i verkstan kan du stå vid det när du för över pulver till spannar. Ett bra och billigt sätt att få en bättre arbetsmiljö i sin verkstad: Skaffa en begagnad köksfläkt, sätt upp den over en bänk och montera två sidoväggar. Då har du ett bra dragskåp (med belysning) och kan väga glasyrer, glasyrprover och hantera dammiga material. Har du ett sprutskåp så använd det på samma sätt.

När man väger glasyrprover eller en stor sats använder man också en halvmask. Det finns en bra modell som heter "Sundström" som säljs vis Järninabutikerna. Enligt Keraminstitutet på Chalmers är det den bästa när det gäller täthet och bekvämlighet. Den är också lätt att ta på och den känns lättast att andas i. Kom ihåg att sköta den, dvs. tvätta den och att byt filter ibland, framför allt förfiltret. Den kostar ganska mycket men jag tycker att det är en billig livförsäkring att använda halvmask.

Vid glasering eller glasyrberedning ska man absolut inte doppa händerna i glasyren. Använd verktyg för doppning vid glasering för att inte behöva doppa händer i glasyren. Torka av glasyren vått. En skumgummibit 3-4 cm tjock, storlek ca 40 cm i fyrkant som man håller blöt på diskbänken, fungerar utmärkt att torka av glasyr under krukorna med. Köp en bit som har hög kvalité, dvs. som är hård och som krukorna kan stå på utan att välta. Stryk sedan av glasyren genom att trycka lätt och vrida mot skumgummit. Torka gärna av direkt efter glaseringen, glasyren lossnar då mycket lätt.

Keramisk fiber är ett mycket bra material men som jag alltid har haft stor respekt för och som jag ser till att undvika all hudkontakt med. Andningsskydd är obligatoriskt vid handhavandet. Att hantera fiber vått och endast utomhus är också en bra försiktighetsåtgärd. Om man använder fiber i enkla ugnar för att bränna Raku måste man ha halvmask vid hela bränningen, man trycker ju in en gaslåga nere i ugnen och har sedan en öppning upptill. Där kommer massor av fiberpartiklar att föras ut.Det kommer ganska ofta larmrapporter om fiberns farlighet. En artikel om detta finns i den Australiensiska tidskriften Ceramics TECHNICAL No. 4 1997 sid 62. Under 2002 kom en ny märkning av keramisk fiber i Sverige där det döskallemärkts. Hösten 2004 kom det larmrapporter från glasindustrin i Sverige om farligheten hos fiber.

Rökare utsätts för större risk vid hantering av damm eftersom de har mindre antal flimmerhår som stoppar upp en del av dammet som sedan hostas upp.

Bariumkarbonat: Är klassat som ett gift. Men det är ett mycket bra glasyrmaterial som man kan skydda sig mot vid handhavandet. Använd mask när ni hanterar bariumkarbonat. Märk säck, hink och burkar med en döskalle för att påminna er om att handskas extra försiktigt med materialet. Bariumsulfat som är helt ofarligt finns som en eventuell ersättare, men det har också nackdelar. Vid bränning avges svavelgaser som inte är hälsosamma. Förgiftningen av Barium visar sig som muskelkramp i ansiktet och halsen, kräkningar, diarré, rädsla, svaghet, hjärtproblem, kramp, svårigheter med andningen. Ett annat problem med Barium, vare sig det används som karbonat eller sulfat är att det kan fällas ut ur den brända glasyren. Dvs. man kan förgifta den som använder keramiken. Barium dras ut ur det brända godset av syrliga matvaror som t.ex. fruktsyror och vin. Enligt en artikel i Ceramics TECHNICAL No. 3 1996, kan man genom att hålla halten bariumkarbonat eller sulfat under 20 % känna sig säker att inte få utfällningar i det brända godset.

Bly: Är också som bariumkarbonat farligt både för keramikern och för brukaren av godset. Keramikern utsätts för risker med damm från glasyren vid provtillverkning, blandning av glasyrsats och vid glasering. Tro inte att glasyren är säker när det gäller damm även om den heter "blysäker", den är mycket farlig. De sk. blysäkra glasyrerna innehåller visserligen bly i frittad form, men det betyder inte att det är ett ofarligt damm. Andningsskydd vid all hantering!

Utfällning ur bränt gods ligger i "blysäkra" glasyrer under livsmedelsverkets norm om man inte använder koppar i engoben eller glasyren. Koppar gör att bly inte binds så hårt till glasyren och då ökar utfällningen av bly oerhört mycket, speciellt i sur miljö. 2 % kopparoxid i en "blysäker" glasyr ökar utfällningen av bly med mer än 400 ggr. En ökning från 0,25 mg bly/l lösning till 109 mg/l, enligt försök vid keramikavdelningen på HDK i Göteborg. Livsmedelsverkets norm är max 0,8 mg/l. Bly är farligt vid långvarigt intag eftersom det lagras i levern och hjärnan. Den akuta förgiftningen visar sig som metallsmak, magsmärtor, kräkningar, diarré och njurkollaps. Den kroniska förgiftningen börjar med aptitlöshet, apati och nervositet. I litteraturen kan man läsa om kroniska förgiftningar när t.ex. fruktjuicer har varit förvarade i blyhaltiga kärl. Reaktionen av syran med glasyren resulterar i en vattenlöslig blyförening. Tänk även på att svarta och gröna engober oftast innehåller koppar.

Grön och svart lergodskeramik skall man alltid vara försiktig med, vanligaste sättet att göra grönt är ju med koppar.

OBS! Använd inte koppar i blyhaltig glasyr eller engobe inuti keramik som man kan förvara en vätska i.

Frittor: Många frittor innehåller bly som förorening (de blyfria frittorna!!). Ibland så mycket som 0,5 %. Ta hand om spill från glasyrer som innehåller frittor.

De färgande oxiderna kromoxid och nickel bör man ha mest respekt för. Bägge oxiderna kan ge otäcka allergier. Även koppar och kobolt är metalloxider som man skall ha respekt för. Mangan kan orsaka allergier och man bör vara aktsam vid hantering.

Var mycket försiktig när du handskas med:

Blyfrittor och Blyglasyrer, Kadmiumglasyrer, Nickel, Krom, Kobolt, Koppar

Handskas även försiktigt med:

Mangan, Litiumkarbonat, Bariumkarbonat, Antimon, Vanadin, Färgkroppar

Under och överglasyrfärger, Frittor (blyfria kan innehålla bly)

Använd alltid halvmask när du hanterar ovanstående material.

Vissa under/överglasyrfärger och färgkroppar innehåller kadmium och/eller bly.

Var mycket försiktig när du handskas även med dom.

Tillverkaren/leverantören skall upplysa er om detta vid förfrågan.

Glasyrer som innehåller nedanstående material skall inte spolas ut i avloppet utan tas om hand för att antingen brännas eller lämnas till miljöstationen som farligt avfall.

Blyfrittor och Blyglasyrer, Kadmiumglasyrer, Zinkoxid (kan innehålla kadmium)

Nickel, Krom, Kobolt, Koppar, Mangan. Antimon, Vanadin

Färgkroppar, under och överglasyrfärger

För säkerhets skull även alla andra frittor eftersom dessa kan innehålla bly, ibland så mycket som 0,5 %

Det glasyrspill av ovanstående material som man får i sin verkstad kan man glasera tjockt på någon skålform och sedan bränna så har man glasat in alla metalloxider och gjort dem ofarliga.

Detta är en del av en text om verkstdshygien som kommer från min bok om glasyrer. Se mer om den på min hemsida www.fredholm.nu

Anders Fredholm

  • Redigerat 2022-01-18, 21:21 av Ulla
Annons:
KAKL
2009-01-13, 23:42
#1

Tack för en jätte bra artikel som, om jag känner dig rätt, är byggd på fakta och inte lösa antaganden och rykten, det du skriver om Barium är något jag tänkt undersöka, igen, men nu fått lite mer klarhet om.

Tack A-K

Ulla
2009-01-14, 00:22
#2

Tack för en utmärkt artikel, Anders. Det här är jätteviktiga frågor som kommer upp med jämna mellanrum, så det är säkert många som har nytta av den.

Själv behöver jag uppdatera mig då och då eftersom jag blir osäker efter ett tag och inte kommer ihåg riktigt vad som gäller.

Sajtvärd för Keramik ifokus

_
_

busan
2009-01-14, 00:43
#3

Hej Anders,
bra att din kunskap når oss alla här!

________

Ni som ännu inte har skaffat Anders bok bör göra det omgåendeGlad

L.A.E
2009-01-14, 12:56
#4

Det här behövdes verkligen för de som  nyss har börjat med keramik + alla andra.

Jätte bra Anders.

Lennart E

veka
2009-01-14, 14:59
#5

Oj, om ni visste vad mycket kopparoxid och kopparkarbonat jag har hanterat.Där jag började 1975 så sprayades kopparoxiden på lergodset, putsades sedan av så att det blev skiftningar i godset.

Förvisso hade vi ett sprutskåp och en enkel andningsmask men när jag snöt mig i näsan blev det grönt.

Jag blir lite skärrad när jag läser detta men jag hoppas att jag slipper undan utan några större men.

ijonsson
2009-01-16, 15:23
#6

Lite läskigt när jag tänker på när jag gick min grundutbildning i keramik för 20 år sedan. Då nämnde aldrig vår lärare något om allt detta… Allt glasyrmaterial i papperspåsar, alltid röra om i glasyrerna med bara händer, inte den minsta lilla andningsmask i sikte osv… Sköljde av alla glasyrrester i avloppet också… Otroligt nu när man ser på det så här i efterhand. Min lärare var ändå en etablerad keramiker som kunde mycket om allt annat, konstigt att hon helt missat denna biten…

Annons:
[Borttaget]
[Borttaget]
2009-01-16, 15:23
#7

Inlägget är borttaget

pyromanen
2009-01-17, 09:47
#8

Om man använder en vanlig rakufritta och blander i kopparoxid för att få grön eller turkos. Kan man ha detta i en tekopp eller soppskål ?

saltglazed
2009-01-17, 14:39
#9

jag som tänkte ha mina materialer i glaslådorna som hänger under köksluckorna för å kunna blanda glasyrer i köket! nog inte så bra ide!

saltglazed
2009-01-17, 15:02
#10

kan ju tillägga att när jag jobbade 2år på järnpulververket i höganäs s hade jag järnbrist i blodet konstigt borde ju vara överfullt med järn där. fick äta järntabletter som tillskott. så ni som har restlessleg nog rätt vanligt käka järntabletter..

saltglazed
2009-01-17, 15:19
#11

jag har rört med händerna ofta i glasyrer med bariumkarbonat. plus att man andas in det vid blandningen. läste att man kan få hjärtproblem av det. fick en hjärtinfarkt för 3år sedan var ju van vid å ha ont i bröstet hade alltid alvedon i fickan så klarade jag dagen galant. men läkarna tyckte det va konstigt att jag fått en när dom såg proverna kanske det är bariumet som spökar. nog får man ta det försiktigt i framtiden. dom som har jobbat på höganäskeramik i glasyr blandningen på 70-talet har blivit både flintskalliga och nästan grönhåriga. så visst så man ska nog ta det på allvar det här med både krom bly mm.

Fredholm
2009-01-17, 21:01
#12

#8 Rakufrittor består ju oftast inte av blyfrittor och är då ofarlig i kombination med koppar. Men om rakuglasyren är gjord av blyfritta, så är det lika farligt, om inte farligare kanske, än i lergods.

Fredholm

Fredholm
2009-01-17, 21:05
#13

#11 Jag tycker att man inte skall röra med händerna i glasyrpulvret men just när det gäller Barium så är det via inandning som det är farligt. Så än en gång: Halvmask…… Kan rädda liv!

Fredholm

Annons:
Formurlera
2009-01-20, 23:32
#14

Tack för en jättebra och upplysande artikel.

Skall kopiera den och sätta upp i min Keramikverkstad så mina kollegor också kan läsa. Tjatar på dom utan större resultat, kanske det blir det nu :)

Jättebra med sådana här artiklar.

Rozzy
2009-01-24, 21:23
#15

Tack så mycket, bra skrivet! Är det ok att jag printar din artickel och sätterupp den i min undervisnings sal?

Fredholm
2009-01-25, 15:39
#16

#15   Jovisst kan du kopiera och sätta upp. Det här är så viktigt att vi sprider till elever och studenter.

Fredholm

Sophia
2009-02-10, 23:30
#17

Usch jag blir nervös, vi har alltid bränt på nätterna i min verkstad och vi har inget utsug eller något separat rum till ugnen. Det här måste vi förstås ordna! Men hur nervös bör jag vara?!

Casiopeia
2009-02-11, 12:20
#18

Superbra artikel! har misstänkt att vår keramikföreings lokal är väldigt dålig ur säkerhetssynpunkt, och det här bekräftade det. Det här är precis vad vi behöver nu när vi ska bygga om och skaffa oss lite nya rutiner i verkstaden. Tack så mycket!

~ medarbetare på amigurumi och vegan ~

 

Fredholm
2009-02-15, 22:09
#19

#17 Du behöver inte vara nervös men gör nåt nu så får ni bättre arbetsmiljö i framtiden. Ni behöver inte ha någon speciellt avancerad fläkt eller kåpa bara det intill ugnen är ett klart och tydligt drag till utsuget. Det kan ibland räcka med det drag som finns i skorstenen om den är tillräckligt hög. Om ni med handen känner ett tydligt drag så skall det räcka för att få bort gaserna från ugnsutrymmet. Det är ju inte så att det sprutar giftiga gaser ur ugnen, det sipprar sakta ut med den varma luften. Lycka till.

LeWE
2009-02-22, 21:29
#20

Jag har en kraftig fläkt ovanför ugnen och ugnen är delvis inbyggd med väggar på tre sidor men ingen dörr.. undrar om det räcker?? Jag låter ugnen gå på natten o har då fläkten på.

Annons:
Fredholm
2009-02-24, 20:31
#21

#20 Jo det räcker säkert. Hoppas du inte har fläkten för nära ugnen, kan bli problem om det blir ett för kraftigt sug som ändrar atmosfären i ugnen. Har du märkt någon skillnad i topp och botten på ugnen, dvs temperaturskillnad?

LeWE
2009-02-25, 00:04
#22

Iof verkar det som det är varmare i botten på ugnen, det märker jag på hur glasyrerna smälter ut men har det nån betydelse för hur mycket gaser som går ut i min verkstad.  Fläkten sitter strax ovanför ugnen på väggen. Ugnen står ca 50cm från väggen.

pyromanen
2010-10-28, 10:29
#23

Putt

Nyborjarkeramikern
2010-10-28, 10:52
#24

Precis vad jag behövde läsa! Tack!

lotta2
2010-12-10, 12:07
#25

Puttar upp artikeln som jag tycker är superbra och alltid aktuell!

pyromanen
2011-10-09, 09:58
#26

putt

Pelindali
2011-11-19, 12:12
#27
Annons:
pyromanen
2012-04-09, 16:36
#28

putt

[rolnor]
2012-04-10, 00:06
#29

Jag  skulle nog vilja betona att bly och kadmium är dom absolut farligaste sakerna att hantera, dom står i en klass för sej…

Leramani
2012-04-10, 08:16
#30

Där står inget om silvernitrat,  skulle Fredholm vilja lägga till det?

De Lapsus Resurgam

Ulla
2012-04-10, 08:30
#31

Vet inte hur ofta han tittar in här. Han har däremot kommenterat det i en tråd som handlar om just silvernitrat. Så här skriver han där (i kommentar #4):

Silvernitrat är mycket giftigt för miljön. En mycket lite kvantitet kan slå ut det biologisak livet i en sjö. Jag avråder helt från att använda nitratet om man inte har full kontroll över hur men hanterar det. Jag har helt slutat använda det under kurser men däremot använder jag det själv, eftesom jag tycker att kan kontrollera mitt sätt att använda det.

mvh anders

Sajtvärd för Keramik ifokus

_
_

[perlennart]1
2012-04-10, 08:40
#32

Jag menar att uranoxid är en av dom farliga och selen är nog lika farlig som cadmium.

ingirv
2012-04-10, 10:20
#33

Som nybörjare blir man lite skraj när man läser artikeln. I NBV:s lokal där jag går på en cirkel i keramik står den stora ugnen i det öppna rummet och det blandas glasyrer  lite hur somhelst när vi sitter där. Hemma i min lilla verkstad har jag ugnen i ett hörn med en köksfläkt (utsug) över ugnen och ett frisklufts intag i den andra änden av lokalen. Tycker att luften känns mycket bättre efter att vi installerade detta. Har alltid handskar vid glasering och blandar glasyrerna utomhus. Har tyvärr inte varit så noga med att ta reda på vad glasyrerna innehåller utan litar på tillverkarens innehållsförteckning när det står att det är blyfritt.Köper det mesta från Cebex. Men nu får jag försöka lära mig lite mer om dom olika ämnena. T e x vad är en "keramisk fiber" det har jag ingen aning om. Jag kanske bör skämmas lite nu som inte tagit reda på mer utan bara gör det roliga, nämligen leker med leran. Tack för en jättebra och upplysande artikel!Obestämd

Leramani
2012-04-10, 13:46
#34

Ulla,  du kanske kan lägga till det där om silvernitrat till artikeln?

De Lapsus Resurgam

Annons:
Ulla
2012-04-10, 17:04
#35

Nej, jag vill inte gå in och ändra i Anders artikel. Jag hoppas att folk läser kommentarerna också om de är intresserade av ämnet.

Sajtvärd för Keramik ifokus

_
_

pyromanen
2013-11-14, 17:12
#36

Puttar upp denna för de som funderar på var det är lämpligt att ha en keramikugn. Läs särskild andra avsnittet.

nillad
2014-02-04, 20:43
#37

Tänkvärt o välskrivet! Själv slarvar jag något otroligt förstår jag nu..

Ska ta till mig detta o förbättra rutinerna!!

Keramik_ups
2015-02-01, 14:04
#38

Är det samma risker vid porslinsmålning???

LenaR
2015-02-08, 12:01
#39

#38 Porslinsmålning - emaljfärger målas på färdigt gods och bränns till 800 grader? Emaljfärgerna skulle jag tro är frittade, så de borde inte vara så farliga att hantera. Jag skulle läsa på förpackningar om de rekommenderar handskar. Men färgerna innehåller inga nyttigheter; det är krom, kobolt, litium, Barium och annat man inte vill ha på huden eller i matsmältningssystemet. Samma ämnen som i glasyrer. Vad säger förpackningar/leverantör?


En människa kan göra vad hon vill, men inte vilja vad hon vill.

Lovie
2015-02-26, 13:00
#40

Hej alla!

Jag ska göra iordning min Keramikverkstad och undrar ur miljösynpunkt hur man ska hantera den glasyr som man tvättar bort. Vad finns det för restriktioner?

Jag letar också efter leravskiljare om någon säljer.

MVH Lovie

Keramik_ups
2015-03-10, 08:16
#41

Tack för ditt svar LenaR,

Jag tänkte mer på riskerna vid bränningen 800gr. Uppstår det giftiga gaser/ damm även vid porslinsmålning??

mvh Anders

Annons:
sagabus
2015-04-24, 21:48
#42

jag har nu beställt boken om glasyrer av fredholm.

Leramani
2015-04-25, 11:17
#43

#40  Glasyrrester hälls i lämplig dunk och lämnas in som farligt avfall.  Det ska inte hällas i avloppet.  !
Jag häller skvättar i en balja,  där tvättar jag också penslar och alla rester hamnar i den baljan,  vattnet dunstar av och nivån hålls ganska jämn. När det blir för mycket slam av resterna, häller jag det på dunk och lämnar in.  Förr skickade jag dunkar med sånt till Sakab.

De Lapsus Resurgam

Ulla
2017-05-31, 22:25
#44

Jag sitter just nu och bläddrar i Anders Fredholms utmärkta bok om glasyrer: "Glasyr". Ser en sida om verkstadshygien, och kommer då ihåg den här artikeln. Det var ett tag sedan vi såg den, men den är värd att plockas fram då och då. Är ju ständigt aktuell.

Sajtvärd för Keramik ifokus

_
_

Glaze
2017-06-07, 16:37
#45

Hej!

Jag undrar ang. stengods glasyr med koppar i och köpta glasyrer och färgkroppar med koppar i (= koppar??)  Är det ok att ha inne i tex muggar?

[rolnor]
2017-06-07, 18:45
#46

Köpeglasyr och färgkroppar är det väl bäst fråga leverantören om? Själv är jag inte rädd att använda koppar till bruksgods.

Bosse Cebex Gbg
2017-06-07, 19:47
#47

Måttlig användning av koppar är väl sällan något problem….dvs när kopparen är innesluten i en (företrädesvis) blank glasyr.

Däremot skulle jag undvika att äta/dricka ur ett kärl där kopparen (t.ex. pga överskott) ligger ytligt som ett svart, metalliskt skikt….

[rolnor]
2017-06-07, 21:46
#48

Nej, en övermättad kopparglasyrkänns fel inuti bruksgods.

Annons:
emma_h
2017-11-04, 14:40
#49

Usch, vad orolig jag blir. Vet någon hur mycket damm och under hur lång tid man behöver exponeras för att utveckla en lungsjukdom? 

Jag har varit hobbykeramiker i snart sju år och det är först det senaste året som jag förstått vidden av verkstadshygien. Dessutom har jag under alla år haft en halvmask från Bluewear som jag tittade på igår och insåg att filtret är till för organiska ångor, alltså inte ett partikelfilter… så jag har stått och blandat glasyerer utan rätt filter… inte överdrivet mycket men ändå. 

Den första verkstaden jag var i hade också ugnen i samma rum som vi satt i…

hansmoller
2017-11-04, 15:21
#50

2016 lät Odla med P1 samla in aska från lyssnarna för analys av innehållet av kadmium. Kadmium tas upp av träden och ackumuleras sedan i askan. Detta är i sig inte någon nyhet men resultatet av analyserna visade att halterna var så höga att man numera avråder från att strö aska i trädgårdslandet.

Följdfrågan, med bäring på keramik, är hur man ska resonera kring askglasyrer framöver med denna kunskap. Kan man beteckna dem som tungmetallfria och lämpliga för livsmedel? Har kadmiumhalterna i askan någon relevans för eventuellt kadmiumläckage från en askglasyr?

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6513781

Bosse Cebex Gbg
2017-11-04, 18:58
#51

Intressant fåga, men jag tror att det blir näst intill omöjligt att få ett generellt hållbart svar….

Nuvarande hållning (källa:  EFSA), är att människokroppen kan tolerera ett "intag" av upp till 2,5 mikrogram kadmium per kilo kroppsvikt, per vecka.

Hur mycket kadmium som finns i en askglasyr av viss sammansättning, och hur mycket som kan läcka ur den, och hur snabbt, kan bara fastställas genom individuell analys av ett färdigt keramikföremål som glaserats med en aska från ett visst träd, från en viss plats….

Inte så enkelt, med andra ord……😮

hansmoller
2017-11-04, 21:08
#52

Nej det blir allt annat än enkelt. Det närmaste ett hållbart svar man kan kan få är väl om någon låtit testa kadmiumläckage från glasyr som innehåller aska med ett uppmätt högt kadmiuminnehåll. Om svaret på en sådan analys skulle vara att glasyren ger upphov till hälsovådliga tungmetallhalter skulle en generell försiktighetsprincip kunna bli att askglasyrer inte lämpar sig för livsmedel men att det i slutändan kommer an på den specifika askan.

Skulle svaret tvärtom bli att glasyren inte ger upphov till hälsovådliga halter trots hög halt i askan borde man kunna ge ett generellt grönt ljus för askglasyrer och mat.

Men, men sedan kan man väl den slutsatsen bara göras gällande för den testade glasyren så när allt kommer omkring är det not näst intill omöjligt att få ett generellt hållbart svar…

ler
2017-11-05, 13:05
#53

Just det Bosse och hansmoller. Men gränsvärden är ju en lag som man kan använda Men varför utsätta sig för tungmetaller som lagras i kroppen?

Tillvara
2020-02-03, 23:45
#54

Tack för mycket bra och informativ text🌟

EMP
2020-02-05, 18:54
#55

Mycket bra inlägg om verkstadshygien. Angående halvmasker finns det idag fler bra sorter det viktiga är att gummidelen ansluter väl till ansiktet, dvs det beror på ansiktsformen vad som är bäst. När jag själv forskade på Keraminstitutet på 80-talet hade jag en mask från Sundström men har ett annat märke idag. Dammasker som sitter fast med resår kan i vissa fall vara farligare än att vara helt utan mask - de farliga små partiklarna passerar men de stora som irriterar slemhinnor fastnar i filtret.

Annons:
Aawo
2020-02-07, 21:10
#56

Hej Anders, ska skaffa en lite mindre centraldammsugare till min lilla verkstad. Jag undrar om du möjligtvis har något tips på bra centraldammsugare som klarar dammet från keramikverkstaden bra?

Helen4
2020-02-13, 21:40
#57

Tack för ditt tips om skummgummi som blöts upp och man torkar av botten på glaserat gods på. Så otroligt bra! Använder det hela tiden nu.

L.A.E
2020-02-14, 09:35
#58

 Jag använder en Can Vac -

centraldammsugare med utblås genom väggen  och med 15 meter slang  pris ca 8500 kr (slangen var rätt dyr där av högt total pris) Köpt på

Vitvaror- ELON i Karlskoga .Dammsugare ska tåla rätt mycket damm.

Upp till toppen
Annons: